Τρίτη, 15 Μαΐου 2012




Ευχές και όνειρα έκλεισα σε μπουκάλι, την ώρα της ανατολής σε ρόδινο ακλογιάλι

να ταξιδέυει η ψυχή  στου ήλιου την ανάσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: