Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

रेगात्ता Μεγαλων Ιστιοφορων στο Λαυριο

ΡEGATTA ΜΕGΑΛOΝ ΙSΤΙΟFΟΡOΝ 2010
(ORGANIZED BY SAIL TRAINING INTERNATIONAL)

ΠΡΟGΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛOSΕOΝ
===============================================================
ΠΑΡΑSΚΕΥΗ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
===============================
ΑFΙΞΗ ΙSΤΙΟFΟΡOΝ
------------------------------------------------------
1730 – 1930 -- ΕΠΙSΚΕΨΕΙS ΚΟΙΝΟΥ SΤΑ ΠΛΟΙΑ
1930 -- ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗS

SΑΒΒΑΤΟ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
===============================
0930 – 1330 -- ΕΠΙSΚΕΨΕΙS ΚΟΙΝΟΥ SΤΑ ΠΛΟΙΑ
1730 – 1900 -- ΕΠΙSΚΕΨΕΙS ΚΟΙΝΟΥ SΤΑ ΠΛΟΙΑ
1000 – 1400 -- ΑTΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡOΜΑΤOΝ
2000 -- ΠΑΡΕΛΑSΗ ΠΛΗΡOΜΑΤOΝ
2130 -- ΠΑΡΤΥ ΠΛΗΡOΜΑΤOΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
==================================
0930 – 1330 -- ΕΠΙSΚΕΨΕΙS ΚΟΙΝΟΥ SΤΑ ΠΛΟΙΑ
1800 – 2100 -- ΕΠΙSΚΕΨΕΙS ΚΟΙΝΟΥ SΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
==================================
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑSΙΑ ΑΝΑΧOΡΗSΗS
------------------------------------------------------
1430 -- ΑΠΟΠΛΟΥS
1600 -- ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΕΛΑSΗS ΠΛΟΙOΝ


ΕΙSΟΔΟS ΕΛΕΥTΕΡΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝOΝΙΑS : 2292 0 28021 – 2292 0 60774
====================================================================================

ΤΑ ΠΛΟΙΑ
==================================================
01. ADONIS GREECE
02. ALEXANDER VON HUMBOLDT GERMANY
03. AKELA RUSSIA
04. AQUARELLE FRANCE
05. BODRUM TURKEY
06. CRISTIANNA V GREECE
07. DAR MLODZIEZY POLAND
08. DEWARUCI INDONESIA
09. GLAROS K GREECE
10. HANSA SPAIN
11. IDEA DUE ITALY
12. IDEEFIXE FRANCE
13. KALIAKRA BULGARIA
14. MAREA REP. MOLDOVA
15. MATI CROATIA
16. MAYBE U.K
17. MIR RUSSIA
18. MYTHOS GREECE
19. SHABAB OMAN OMAN
20. TAMARA UKRAINE
21. TECLA NETHERLANDS
22. TENACIOUS U.K