Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

The Gummy Bear Song - Long Spanglish Version

OSITO GOMINOLA (The Gummy Bear Song)

Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi gomi gomi gominola
Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi dulce gomi gominola oleo

Gomi gomi gomi gomi gominola
Gomi gomi gomi gomi gominola

Bai ding ba doli fiesta
Bamm bing ba doli fiesta
Breding ba doli fiesta fiesta pop
Bai ding ba doli fiesta
Bamm bing ba doli fiesta
Breding ba doli fiesta fiesta pop

Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi gomi gomi gominola
Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi dulce gomi gominola oleo

Ba Ba Bidubidubi Yam Yam
Ba Ba Bidubidubi Yam Yam
Ba Ba Bidubidubi Yam Yam
Tres besitos dulces
Ba Ba Bidubidubi Yam Yam
Ba Ba Bidubidubi Yam Yam
Ba Ba Bidubidubi Yam Yam
Tres besitos dulces

Gomi gomi gomi gomi gominola
Gomi gomi gomi gomi gominola

Bai ding ba doli fiesta
Bamm bing ba doli fiesta
Breding ba doli fiesta fiesta pop
Bai ding ba doli fiesta
Bamm bing ba doli fiesta
Breding ba doli fiesta fiesta pop

Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi gomi gomi gominola
Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi dulce gomi gominola

Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi gomi gomi gominola
Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi gomi gomi gominola
Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi gomi gomi gominola
Yo soy tu gominola
Yo soy tu gominola
Osito gomi gomi dulce gomi gominola oleo

Fiesta pop
Fiesta pop
Fiesta pop