Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

A los jovenes

La Violencia Aquí de Roque Dalton Garcia

A José David Escobar Galindo,* «Perra de Hielo».

En El Salvador la violencia no será tan sólo
la partera de la Historia.

Será también la mamá del niño-pueblo,
para decirlo con una figura
apartada por completo de todo paternalismo.

Y como hay que ver la casa pobre
la clase de barrio marginal
donde ha nacido y vive el niño-pueblo
esta activa mamá deberá ser también
la lavandera de la Historia

la aplanchadora de la Historia
la que busca el pan nuestro de cada día
de la Historia
la fiera que defiende el nido de sus cachorros
y no sólo la barrendera de la Historia
sino también el Tren de Aseo de la Historia
y el chofer de bulldozer de la Historia.

Porque si no
el niño-pueblo seguirá chulón
apuñaleado por los ladrones más condecorados
ahogado por tanta basura y tanta mierda
en esta patria totalmente a orillas del Acelhuate
sin poder echar abajo el gran barrio fuerteza cuzcatleco
sin poder aplanarle de una vez las cuestas y los baches
y dejar listo el espacio
para que vengan los albañiles y los carpinteros
a parar las nuevas casas.

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Hablame del mar marinero


Háblame del mar marinero
Μίλα μου για την θάλασσα , θαλασσινέ
háblame del mar, háblame.
Μίλα μου για την Θάλασσα, μίλα μου

Dicen que hay [toros] azules [Λένε ότι υπάρχουν μπλε (ταύροι)]
en la primavera del mar (την άνοιξη στην θάλασσα)
que el sol es el caporal (κι ότι ο ήλιος είναι ο αρχηγός)
y las mantillas las nubes (και οι μαντήλες τα σύννεφα)
que las mueve el temporal. (που τα μετακινεί η καταιγίδα)

Dicen que hay toros azules (Λένε ότι υπάρχουν μπλε ταύροι)
en la primavera del mar. (την άνοιξη στην θάλασσα)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα ναυτικέ)
dime si es verdad lo que dicen de él (πες μου αν είναι αλήθεια όσα λέγονται γι αυτήν)
desde mi ventana no puedo yo verlo (απ΄το παράθυρό μου δεν την βλέπω)
desde mi ventana el mar no se ve. (απ' το παράθυρό μου η θάλασσα δεν φαίνεται)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα ναυτικέ)
cuéntame [qué] sientes allí junto a él (πές μου(τί) νιώθεις εκεί πέρα κοντά της)
desde mi ventana no puedo saberlo (απ' το παράθυρό μου δεν μπορώ να την γνωρίσω)
desde mi ventana el mar no se ve. (απ' το παράθυρό μου η θάλασσα δεν φαίνεται)

Dicen que el barco navega (Λένε ότι το καράβι ταξιδεύει)
enamorado del mar (ερωτευμένο με την θάλασσα)
buscando sirenas va (πάει ψάχνωντας σειρήνες)
buscando sirenas nuevas (ψάχνωντας νέες σειρήνες )
que le canten al pasar. (να του τραγουδούν καθώς περνάει)

Dicen que el barco navega (Λένε ότι το καράβι ταξιδεύει
enamorado del mar. ερωτευμένο με την θάλασσα)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα , ναυτικέ)
dime si es verdad lo que dicen de él (πες μου αν είναι αλήθεια όσα λέγονται γι αυτήν)
desde mi ventana no puedo yo verlo (Απ΄το παράθυρό μου δεν μπορώ να την δώ)
desde mi ventana el mar no se ve. (Απ΄το παράθυρό μου δεν φαίνεται)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα ναυτικέ)
cuéntame [qué] sientes allí junto a él (πες μου (τί) νιώθεις κοντά της )
desde mi ventana no puedo saberlo (Απ΄το παράθυρό μου δεν μπορώ να την γνωρίσω )
desde mi ventana el mar no se ve. (απ΄το παράθυρό μου δεν φαίνεται)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα ναυτικέ)
háblame del mar, háblame.(μίλα μου , μίλα μου για την θάλασσα)

Ο Αη Νικόλας στην πλώρη μας

Του Αγίου Νικολάου και είπα να μας αφιερώσω το ποιήμα του Νερούδα
Amo el amor de los marineros
(Pablo Neruda - Joaquín Sabina - Antonio García de Diego)
Para que nada nos amarre,
que no nos una nada.
Ni la palabra que aromó tu boca
ni lo que no dijeron las palabras.
Ni la fiesta de amor que no tuvimos,
ni tus sollozos junto a la ventana.

Para que nada nos amarre,
que no nos una nada.
Amo el amor de los marineros que besan y se van.
Dejan una promesa,
no vuelven nunca más.
En cada puerto una mujer espera;
los marineros besan y se van.

Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar.
Desde el fondo de ti y arrodillado,
un niño triste como yo nos mira.

Por esa vida que arderá en sus venastendrían que amarrarse nuestras vidas.
Por esas manos,
hijas de tus manos,tendrían que matar las manos mías.
Por sus ojos abiertos en la tierra,veré en los tuyos lágrimas un día.
Amo el amor de los marineros que besan y se van.
Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz.
En cada puerto una mujer espera;
los marineros besan y se van.

Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar.