Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Hablame del mar marinero


Háblame del mar marinero
Μίλα μου για την θάλασσα , θαλασσινέ
háblame del mar, háblame.
Μίλα μου για την Θάλασσα, μίλα μου

Dicen que hay [toros] azules [Λένε ότι υπάρχουν μπλε (ταύροι)]
en la primavera del mar (την άνοιξη στην θάλασσα)
que el sol es el caporal (κι ότι ο ήλιος είναι ο αρχηγός)
y las mantillas las nubes (και οι μαντήλες τα σύννεφα)
que las mueve el temporal. (που τα μετακινεί η καταιγίδα)

Dicen que hay toros azules (Λένε ότι υπάρχουν μπλε ταύροι)
en la primavera del mar. (την άνοιξη στην θάλασσα)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα ναυτικέ)
dime si es verdad lo que dicen de él (πες μου αν είναι αλήθεια όσα λέγονται γι αυτήν)
desde mi ventana no puedo yo verlo (απ΄το παράθυρό μου δεν την βλέπω)
desde mi ventana el mar no se ve. (απ' το παράθυρό μου η θάλασσα δεν φαίνεται)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα ναυτικέ)
cuéntame [qué] sientes allí junto a él (πές μου(τί) νιώθεις εκεί πέρα κοντά της)
desde mi ventana no puedo saberlo (απ' το παράθυρό μου δεν μπορώ να την γνωρίσω)
desde mi ventana el mar no se ve. (απ' το παράθυρό μου η θάλασσα δεν φαίνεται)

Dicen que el barco navega (Λένε ότι το καράβι ταξιδεύει)
enamorado del mar (ερωτευμένο με την θάλασσα)
buscando sirenas va (πάει ψάχνωντας σειρήνες)
buscando sirenas nuevas (ψάχνωντας νέες σειρήνες )
que le canten al pasar. (να του τραγουδούν καθώς περνάει)

Dicen que el barco navega (Λένε ότι το καράβι ταξιδεύει
enamorado del mar. ερωτευμένο με την θάλασσα)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα , ναυτικέ)
dime si es verdad lo que dicen de él (πες μου αν είναι αλήθεια όσα λέγονται γι αυτήν)
desde mi ventana no puedo yo verlo (Απ΄το παράθυρό μου δεν μπορώ να την δώ)
desde mi ventana el mar no se ve. (Απ΄το παράθυρό μου δεν φαίνεται)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα ναυτικέ)
cuéntame [qué] sientes allí junto a él (πες μου (τί) νιώθεις κοντά της )
desde mi ventana no puedo saberlo (Απ΄το παράθυρό μου δεν μπορώ να την γνωρίσω )
desde mi ventana el mar no se ve. (απ΄το παράθυρό μου δεν φαίνεται)

Háblame del mar marinero (Μίλα μου για την θάλασσα ναυτικέ)
háblame del mar, háblame.(μίλα μου , μίλα μου για την θάλασσα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: