Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012


ΝΟ por  Armando Romero
No para cerrar la puerta

viene el viento

No para tirar la moneda a la fuente

viene la mano

No para bajar por las calles

viene la lluvia

No para el aire sucio

viene el cielo

No para un adiós en la esquina
viene el poema

Δεν υπάρχουν σχόλια: