Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Πίνακες ωρομισθίων και αναπληρωτών Ισπανικής

Εκδόθηκαν οι πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους καθηγητές Ισπανικής ΠΕ40 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
για τους συναδέλφους με προϋπηρεσία
και για όσους δεν έχουν
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στον πίνακα υπάρχουν κάποια λάθη όπως μας ενημέρωσε ή πρώην πρόεδρος των φοιτητών του Ε.Α.Π , όσον αφορά στους έχοντες Παιδαγωγική επάρκεια από προηγούμενες σπουδές τους,για υποβολή ενστάσεων στο ΥΠΕΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: