Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

mar em furia so piraçao.......

Αφιερωμένο στους νεοεισαχθέντες σπουδαστές των σχολών εμπορικού ναυτικού

Δεν υπάρχουν σχόλια: