Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ρωσικής, της Ισπανικής και της Τουρκικής γλώσσας στα Γυμνάσι

Από alfavita.gr:
Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ρωσικής,
της Ισπανικής και της Τουρκικής γλώσσας στα Γυμνάσια - Τα προσόντα και η διαδικασία

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Τεύχος Β 1743/29-08-2008) καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ρωσικής, της Ισπανικής και της Τουρκικής γλώσσας στα Γυμνάσια.
α. Για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας της Ρωσικής Γλώσσας στα σχολεία προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα κάτωθι προσόντα:• Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση Ρωσική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας της Ισπανικής Γλώσσας στα σχολεία προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα κάτωθι προσόντα:Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο προγράμματος σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
γ. Για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας της Τουρκικής Γλώσσας στα σχολεία: 4° Γυμνάσιο Ξάνθης, 6° Γυμνάσιο Ξάνθης, 1° Γυμνάσιο Κομοτηνής, 2° Γυμνάσιο Κομοτηνής και 4° Γυμνάσιο Κομοτηνής προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα κάτωθι προσόντα:Πτυχίο Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών με κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών ή Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ειδίκευση Τουρκική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούςιδρύματος της αλλοδαπής.
Η πρόσληψη των ανωτέρω εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην έδρα του οποίου ανήκουν ταπιλοτικά σχολεία. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος, κατόπιν των οποίων οι υποψήφιοι υποβάλλουναιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων.
Σε κάθε περίπτωση προηγούνται κατά την πρόσληψη οι κάτοχοι διδακτορικού και έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Μεταξύ των υποψηφίων ιδίωνπροσόντων λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του βασικού πτυχίου ή η βαθμολογία αυτού σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου.
Επισυνάπτεται το ΦΕΚ της ανωτέρω απόφασης: fek_b1743_220908.pdf

1 σχόλιο:

ΔΑΝΑΗ είπε...

Θαλασσινούλα, θα ήθελα να σε παρακαλέσω αν γίνεται να μας κάνεις μια μικρή μετάφραση. Ένα παιδικό τραγουδάκι που τα μικρά μου πρωτάκια λένε για την Ισπανία και σκοπεύουμε να το βιντεοσκοπήσουμε και να το στείλουμε σε ένα σχολείο της Μαδρίτης.

Δες περισσότερα στο http://protaki.blogspot.com και στην ανάρτηση Our friends in Europe

Αν μπορείς βέβαια και δε σε βάζουμε σε κόπο.