Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

Διεθνής εξέλιξη στο «σίριαλ» εκτροπής του Αχελώου

Διεθνής εξέλιξη στο «σίριαλ» εκτροπής του Αχελώου
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008 07:00


ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ερωτημάτων στο ΔΕΚ (Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη («κεκλεισμένων των θυρών»), σχετικά με την υπόθεση του «σίριαλ» της εκτροπής του Αχελώου.
Συγκεκριμένα, για το αν συγκρούεται ή όχι η ελληνική νομοθεσία με κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την εκμετάλλευση και την προστασία των υδάτινων πόρων και αποθεμάτων, την κατασκευή έργων σε προστατευόμενες περιοχές από διεθνείς συμβάσεις (ΝATURA), κ.λπ.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αποστολή ερωτημάτων στο ΔΕΚ για το αν παραβιάζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 200/60/ ΕΚ που αφορά την αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων με το νόμο 3481/2006, ο οποίος κύρωσε ορισμένα άρθρα της Οδηγίας αυτής και το αν μπορεί να γίνει η εκτροπή του Αχελώου χωρίς τον προβλεπόμενο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία στρατηγικό σχεδιασμό για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής που θεσσαλικού κάμπου.
Επίσης, ερωτούν αν μπορεί να προχωρήσει η εκτροπή χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως απαιτούν οι κοινοτικές οδηγίες.
Η απόφαση για την αποστολή των ερωτημάτων στο ΔΕΚ προβλέπεται ότι θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: