Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Εργαστήρι μετάφρασης στο Al Andar

Al Andar

Έτος ίδρυσης 1978
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 170 Α ● ΑΘΗΝΑ 114 72 ● ΤΗΛ: 210 6454047– 048 info@alandar.gr ● www.alandar.gr

2009-2010

Και γιατί να περνάμε απ' τη μια γλώσσα στην άλλη;
Χ. Λ. Μπόρχες, Las dos maneras de traducir, 1926

Εργαστήρι μετάφρασης στο Al Andar

Σας ενδιαφέρει:
Να διατηρήσετε και να βελτιώσετε το επίπεδο των ισπανικών σας
Να κατανοήσετε αμφίδρομους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ ισπανικών και ελληνικών
Να απαντήσετε σε ερωτήματα που σας δημιουργεί η απόδοση όρων, νοημάτων, κειμένων από τη μια γλώσσα στην άλλη

Έχετε:
Υψηλό επίπεδο γνώσης των δύο γλωσσών, ισπανικής και ελληνικής
Διάθεση να ασχοληθείτε περαιτέρω με τα ισπανικά σας σε ένα πλαίσιο που ξεφεύγει από το κλασικό μάθημα
Περιέργεια για τις διάφορες μορφές της μετάφρασης: μετάφραση από και προς τα ισπανικά, "τεχνική" και λογοτεχνική, γραπτή και προφορική

Το Al Andar σάς προτείνει για το νέο ακαδημαϊκό έτος (2009-10) ένα εργαστήρι μετάφρασης που θα συντονίζει η Σαπφώ Διαμάντη.

Η Σαπφώ Διαμάντη είναι εκπαιδευτικός, μεταφράστρια και διερμηνέας αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα από τα γαλλικά και τα ισπανικά.

Στο εργαστήρι μπορούν να συμμετάσχουν σπουδαστές με υψηλό επίπεδο γνώσης της ισπανικής, ανεξάρτητα από την κατοχή ή όχι διπλωμάτων, μετά από συνέντευξη που θα οριστεί με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων στη Γραμματεία του Al Andar.

Εργαστήρι: από 29/10/2009 μέχρι 20/05/2010, κάθε Πέμπτη 19.00 – 20.30

Ωράριο Γραμματείας: Δευτέρα έως Πέμπτη 17.00 – 20.00


¿A qué pasar de un idioma a otro?
J.L.Borges, Las dos maneras de traducir, 1926


Taller de traducción en Al Andar

Les interesa:
Conservar y mejorar su nivel de español
Entender canales de intercomunicación entre el español y el griego
Responder preguntas creadas al traducir conceptos, términos, textos de una lengua a otra

Tiene:
Un alto nivel de lengua tanto en griego como en español
Ganas de profundizar más en su español fuera del margen de la clase tradicional
Curiosidad por las diferentes formas de traducción: directa e inversa, "técnica" y literaria, escrita y oral

Al Andar les propone para este nuevo curso académico (2009-10) un taller de traducción que coordinará Safo Diamanti.

Safo Diamanti es profesora, traductora e intérprete reconocida nacional e internacionalmente y ha traducido, entre otros, obras de literatura y filosofía del francés y del español.

En el taller pueden participar estudiantes con alto nivel de español, independientemente de tener diploma o no, después de una entrevista que se fijará en base al interés de los candidatos manifestado en la secretaría de Al Andar.

Taller: del 29/10/2009 al 20/05/2010, cada jueves 19.00 – 20.30

Horario de secretaría: de lunes a jueves 17.00 – 20.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: