Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

θαλασσινές παροιμίες - refranes marinos


   

 
A barco nuevo, capitán viejo.- Στο καινούριο σκαρί, καπετάνιο έμπειροEn buen tiempo, no faltan pilotos. - Στην καλοκαιρία καπεταναίοι όλοι.
Donde hay patrón, no manda marinero.- όπου υπάρχει αφέντης δεν διατάζει καπετάνιοςDonde manda Capitán, no gobierna marinero. όπου διατάζει ο καπετάνιος , δεν κυβερνά ο ναύτηςCasa sin mujer y barco sin timón, igual cosa son. - Σπίτι χωρίς γυναίκα , καράβι χωρίς τιμόνι.

 
En cada costera, mucho se espera. Σε κάθε ακτή, θα περιμένεις πολύ.

 
 • En calma de mar no creas, por sereno que lo veas. Τη θάλασσα μην την εμπιστεύεσαι, όσο ηρεμη κι αν σου φαίνεται .

 • El tiempo y la marea ni se paran ni esperan.- Ο καιρός και η παλίρροια δεν σταματούν ούτε περιμένουν.

 • Espera que llene la mar para entrar en la canal.- Πείμενε να γεμίσει το κανάλι για να μπεις.

 • En poca agua, poco se navega. Στα ρηχά λίγο ταξιδεύεις.

 • El que se pierde en agua pequeña se ahoga en la grande.- όποιος τα χάνει στα ρηχά πνίγεται στα βαθιά.

 •        De la carta al timón, al revés la corrección.- Απ΄το χάρτη στην πυξίδα αντίθετα η διόρθωση

 • Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.-Γαρίδα που κοιμάται την παίρνει το ρεύμα

 • Gaviotas en el huerto temporal en el puerto- Γλάροι στο χωράφι , θύελλα στο λιμάνι (και στο πέλαγος).

 • Deberás amarrar pensando que has de desamarrar. Να δένεις σκεφτόμενος ότι θα πρέπει να λύσεις.

 • Barco en varadero, no gana dinero.- Βαπόρι στο καρνάγιο λεφτά χάνει.

 •  Hay tres clases de individuos: los que viven, los que mueren, y los que estan en la mar. -Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων , αυτοί που ζούν , αυτοί που πεθαίνουν και αυτοί που είναι στη θάλασσα.

 • El capitán verdadero, embarca el primero y desembarca el postrero. Ο αληθινός καπετάνιος μπαρκάρει πρώτος και ξεμπαρκάρει τελευταίος.

 • El muerto es el mar cuando la tierra está lejos. ό Θάνατος είναι η Θάλασσα άμα η στεριά είναι μακριά

1 σχόλιο:

anna-maria είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.