Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Hakuna Matata - Rey León (Versión Latina)

¡Hakuna matata, una forma de ser!

¡Hakuna matata, nada que temer!

: Sin preocuparse, es como hay que vivir A
vivir así, yo aquí aprendí
¡Hakuna matata!

Pumba, ¡no enfrente de los niños!
¡Oh, perdón!

Hakuna matata, una forma de ser Hakuna matata,
nada que temer Sin preocuparse, es como hay que
vivir Si, canta... ¡A vivir así, yo
aquí aprendí! Hakuna matata Hakuna
Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna
Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata ¡Sin
preocuparse es como hay que vivir! : ¡Al
vivir asi!... ¡Yo aqui aprendi!
¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata!
¡Hakuna Matata!, ¡Hakuna Matata!,
¡Hakuna Matata!, ¡Hakuna Matata!,
¡Hakuna Matata!, ¡Hakuna Matata!
¡Hakuna Matata!

Δεν υπάρχουν σχόλια: