Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Πρόσκληση ενδιαφέροντος αξιολογητών Ισπανικής γλώσσας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος αξιολογητών Ισπανικής γλώσσας
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως αξιολογητές και βαθμολογητές στις εξετάσεις του ΚΠγ της Ισπανικής γλώσσας, που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2008, καλούνται να υποβάλουν στο υπουργείο Παιδείας, στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Γνώσης των Ξένων Γλωσσών τα εξής δικαιολογητικά:
α) Δήλωση-Αίτηση,
β) Αντίγραφο ή απλή φωτοτυπία του τίτλου σπουδών τους
γ) Βιογραφικό Σημείωμα και προκειμένου περί εξεταστών προφορικού,
δ) δήλωση προτίμησης των νομών-περιοχών όπου επιθυμούν να αποστέλλονται ως εξεταστές.
Η αίτηση, η δήλωση προτιμήσεων και τα λοιπά δικαιολογητικά κατατίθενται απευθείας στο υπουργείο Παιδείας ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία μας μέχρι 15 Ιουνίου 2008 προκειμένου να γίνει εγκαίρως και η σχετική επιμόρφωση

http://www.ypepth.gr/el_ec_page8593.htm
http://www.ypepth.gr/docs/prosklhsh_eksetastwn_ispanikhs_080328.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: